Hur farligt är svartmögel?

HälsaLivsstilSenaste Nytt

Written by:

Det är bevisat att svart mögel kan ge diverse symptom och leda till framtida sjukdom. Men beroende på vilken slags svartmögel det är så kan där vara olika slags symptom. Detta kan bestämmas med hjälp av et mögeltest. Dessa mögeltest identifierar ifall det är svart mögel som has att göra med och i så fall vilken slags svartmögel det är. Efter mögel testet så är det vara lättare att se vilka symptom som faktiskt har grunden i svart mögel. Här nedan följer några av de vanligare symptomen och sjukdomar som kommer från att utsättas för svartmögel.

Mykosis

Mykosis är en fungoid tillväxt hos människor och djur som utsatts för svartmögel. Detta sker huvudsakligen på huden, i andningsorganen, ögonen eller liknande. Fungoid infektioner som dessa är den fjärde vanligaste hudsjukdomen med cirka 980 miljoner utsatta. Om det är så att immunförsvaret är försvagats så kan mykosis vara livsfarligt, cirka 1,6 miljoner människor dör varje år runt jorden av detta. Dock är det vanligtvis bara en smärre irritation.

Cancer

Det är inte bekräftat att svart mögel orsakar cancer, men korrelationen finns där. I hus med svartmögel har det i vissa fall visat sig att en ovanlig mängd innebor har fått cancer. Denna korrelationen har visat sig gång på gång efter att mögel test har utförts. Hus med svartmögel kan även kallas ”sjuka hus”. Därför spekuleras det kring ifall svart mögel inte bara kan vara en bidragande faktor men även en direkt anledning till cancer.

Allergier

Allergier växer fram då immunförsvaret utsätt för ett främmande ämne. Inandning av svartmögel leder till symptom som liknar allergier. Symptom så som rinnande ögon, snuvig näsa, trötthet och mycket mer kan också orsakas av svartmögel. Dock är detta inte allergi för något specifikt men däremot allergi liknande symptom som bara uppstår under de tider som du konsekvent utsätts för svart mögel.

Astma

Det har visat sig att personer som bor i sjuka hus med svart mögel har en mycket större chans att få astma i framtiden. Även barn som är friska under barndomen kan senare i livet utveckla astma på grund av svartmögel. Detta ger andningssvårigheter som leder till förhindringar inom träningen och mycket mer.

Luftvägsymptom och lungkapacitet

Efter att ha utsatts för svartmögel under längre tid så leder detta till andningssvårigheter och begränsning av lungkapaciteten. Smakförmågan kan försämras och göra så att mat och dryck smakar mera metalliskt. När du andas in når möglet luftvägarna, inkluderat näsan. Symptom så som näsblod, rinnande näsa och bihåleinflammation är inte helt ovanligt. Det har visat sig att personer som under längre tid (10–20 år) är utsatta för svart mögel kanske aldrig kan återhämta sig och få tillbaka sin lungkapacitet.

Med hjälp av mögel test kan du alltså testa din omgivning efter svartmögel. Där är test som kollar efter svampsporer i luften, på ytor eller genom att testa dammet. Detta mögeltestet för svartmögel blir då inskickat till ett laboratorium där det testas exakt vilken slags mögel eller svart mögel det kan vara som du är utsatt för. När problemet sedan är åtgärdat, huset är tort och svartmöglet är dödat så är det viktigt att testa då och då i framtiden för att se till att inget har vuxit fram igen. Särskilt då svartmögel kan vara inaktivt i decennier innan det blossar upp igen