Välj LPG Gasol för miljön

Senaste Nytt

Written by:

Gasol är en energieffektiv och säker energikälla, med ett betydligt lägre koldioxid än klassiska oljebaserade energikällor. Den internationella benämningen är LPG (Liquefied Petroleum Gas). I Sverige använder vi cirka 400 000 ton gasol som energi inom i första hand industrin.

Vad är gasol?

LPG är en förkortning av engelskans Liquefied Petroleum Gas och är den internationella benämningen på gasol (flytande trycksatt gas). I Sverige kallas LPG för gasol. Gasol är fortfarande mest känt som en campingprodukt eller till gasolgrill. Med rätt teknik kan du även använda gasol för att skapa klimatvänlig och kostnadseffektiv uppvärmning. 

Produktion 

Globalt sett kommer ungefär 66 % av gasolen från naturgas och ungefär 34 % kommer från råolja. I Sverige kommer 80% från naturgasutvinning. Eftersom gasol är en naturlig biprodukt innebär det att om den inte används som energikälla går den till spillo. Så länge det produceras olja och naturgas så produceras även gasol. 

Miljö 

Gasol är säker, miljömässigt försvarbar, kostnadseffektiv och enkel att transportera. Gasol passar perfekt som komplement till förnybar energi. 

LPG är ett av de renaste fossila bränslena och släpper ut betydligt mindre CO2 än t.ex. eldningsolja och kol. Gasol brinner lätt, stabilt och utan sot, samt med förhållandevis små lågor. Avgaserna är till största del CO2 och vatten.

Gasol är godkänt av regeringar över hela världen som ett kolfattigt och lågförorenande bränsle, samt för att det bidrar till bättre luftkvalitet både inom- och utomhus och reducerar mängden drivhusgaser. Tack vare de låga utsläppen, däribland CO2, kväveoxid och svavel, samt låga partikelnivåer hjälper gasol till att skona miljön, jämfört med olja och kol. 

Användningsområden 

Som värme- och energikälla är gasol både effektivt och mycket reglerbart. Det är en flexibel energikälla med hög användbar effekt och låga underhållskostnader. Allt detta gör att du kan använda gasol som en kostnadseffektiv energikälla. Gasol är framtidssäker och du kan enkelt kombinera den med andra tekniker och energiformer. Däribland hållbara energier som solvärme. 

Dessutom har gasol många olika användningsområden både i privathushåll och inom industrin, däribland camping, grillning, ogräsbekämpning, terrassvärmning, uppvärmning av bostäder, varmvatten, matlagning, belysning, el-produktion, svetsning, skärning och industriell uppvärmning.

Gör skillnad när du köper gasol

Köp Gasol från Primagaz, och stöd produktionen av BioGasol. BioGasol är tillverkad av 100% hållbar biomassa och avger därför mycket mindre CO2 vid produktion än konventionell gasol. För varje såld flaska köper vi in BioGasol i en mängd som motsvarar 20% av din flaskas innehåll.

Bio LPG gör lösningen helt grön!

Vi är mycket stolta över att vi kommer att vara först på marknaden med att erbjuda Bio LPG (biologisk gasol), till en början i Danmark. Bio LPG belastar inte klimatet alls på det sättet då den är helt fossilfri. Du kan använda Bio LPG i samma anläggningar som idag drivs med vanlig gasol (LPG). Detta är ytterligare en orsak till att vi rekommenderar gasol – du kan enkelt ställa om till grönare och förnybart alternativ, utan nya stora anläggningskostnader.